Новини

Дракон символізує зміни і потужність

Головне, Лайфстайл
289 переглядів

Дракон у  китайському гороскопі йде п’ятим –  перед Змiєю i пiсля Кролика. На сходi прийнято вважати його могутньою i наповненою енергiєю iстотою. Символ року володiє дивовижною здатнiстю управляти природними явищами, може робити сприятливий вплив на врожай.  Саме Дракон, як вважають в Китаї, як символ року здатний принести свiту процвiтання. Дракон – вогняна iстота, яка акумулює в собi значний об’єм енергiї, символiзує змiни, потужнiсть. Майбутнiй рiк обiцяє стати часом, вдалим для творчостi, доречного ризику, а також для iнновацiй. Дракон подарує безлiч можливостей, якими варто скористатися.

Щур. Пiсля складного року Кролика настає рiк вдалiший. З Драконом Щур на “ти” – це спорiдненi знаки янського, активного характеру. Рiк зробить Щурiв бiльш iнтуїтивними i мудрими, навчить великодушностi, вони зможуть краще зрозумiти в першу чергу самих себе. Як не дивно, робота не буде головною.  Варто додати в  неї максимум емоцiй i творчостi, менше спиратися на логiку i бiльше – на iнтуїцiю. Саме кохання i  стосунки стануть центральною ареною дiй. Знайти гармонiю в парi часто заважає зайва обачнiсть. I тут Дракон стане у нагодi, розвиваючи протягом року чутливiсть, чуттєвiсть та iнтуїтивне розумiння партнера. Про самопочуття турбуватися не варто – Дракон дасть достатньо енергiї i фiзичного ресурсу для активного життя. Але пiдвищений емоцiйний фон  може призвести до проблем зi сном i нервозностi.

У Бику Дракон пробудить запал почуттiв, амбiтнiсть i лiдерськi якостi – те, що йому, зазвичай, не властиво, і дозволить досягти успiху в сферах, якi даються важко: бiзнес, кар`єра, влада, публiчнiсть. Не  зважаючи  на працездатнiсть, Бик часто не досягає заслужених вершин. А рiк Дракона дозволить йому вийти з тiнi i засяяти. I досягнете  цього не завдяки трудоголiзму, а смiливостi i натиску. Тому не пригнiчуйте в собi цi якостi, а розвивайте. Особливе везiння чекає Бикiв, якi працюють на держслужбi, в бiзнесi, у сферi свят i розваг.  Сфера кохання i  стосунків теж зазнаватиме трансформацiї. Зазвичай стриманий i закритий у почуттях Бик здивується запалу i вiдвертостi з партнером. Здоров`я буде тiльки примножуватися. Нiякi вiруси i депресiї не страшнi – янська стихiя року зробить енергiйним i бадьорими.

Для Тигрів це бурхливий i насичений рiк. З Драконом вони схожi вогняним темпераментом. Варто чекати кар`єрних зльотiв,  подорожей i вражень. Проте є в тандемi i небезпека наламати дров на емоцiях. Дракон не стримуватиме Тигра в гнiвi, упертостi, егоїзмi, і  той може зруйнуйнувати, що створював. Зiрки застерiгають вiд подiбної поведiнки i радять прислухатися до думок оточуючих. Багатьох Тигрiв чекає не просто зростання в професiйнiй сферi, а стрибок. Якщо вистачило терпiння не кинути те, що почали в попередньому роцi, можна чекати результату. Тiльки не варто зазнаватися i конфлiктувати з колегами або начальством. Емоцiї, якi заважатимуть в роботi, в коханнi стануть доречними. Внутрiшнє сяйво  притягуватиме протилежну стать. Сiмейнi Тигри купатимуться в увазi з боку партнерiв. Гнiв i роздратування, що часто виникатимуть, можуть призвести до частих запальних захворювань i дрiбних травм. Зiрки радять  не наражати себе на небезпеку без потреби.

Кроликам (Котам)  слiд приготуватися до непростого року, де лейтмотивом стане захист власних iнтересiв. Дракон – агресивний знак, що претендує на чужi територiї. I Кролик повинен бути готовий прийняти цей виклик, забувши про делiкатнiсть. Робота перетвориться на поле бою. Важливо говорити “нi” або вiдкрито обговорювати умови понаднормової роботи.  Не покладайтеся на колег – серед них знайдеться кар`єрист, готовий пiти по головах. Якщо партнер вам дорогий, то в особистому життті доведеться поборотися за нього з конкурентами. Вiльні же Кролики самi перетворяться на хижакiв, почавши полювати на протилежну стать.  Як компенсацiю за напружений рiк в iнших сферах Дракон подарує Кролику вiдмiнне здоров`я. Головний ключ до прекрасного самопочуття – та сама здорова агресiя, здатнiсть постояти за себе.

Для Драконів настає зоряна пора. Це час реалiзацiї найсмiливiших бажань. Збиратимете врожай зусиль, докладених за останнi 11 рокiв. Потрiбні вiра в себе i рiшучiсть.  Будьте обережнi на шляху до вершини, не пiддайтеся гординi, нетерплячостi. Професiйна реалiзацiя  проявиться сповна. Зростання (у тому числi i фiнансове) подарує натхнення на декiлька рокiв. Що вiдобразиться i на доходах. Ваше завдання – не боятися змiн i нової зони вiдповiдальностi. У особистому життi очiкуються приємнi сюрпризи. Багато Драконiв вийдуть замiж або одружаться, але багато i розiрвуть стосунки, якi їх обтяжували. У сферi здоров`я є можливiсть зробити прорив: позбутися хронiчних захворювань, зайвої ваги, зміцнити органiзм. Знася турбота про себе, чуйнiсть до своїх потреб, i новi звички, що дають тiлу ресурс.

 Змiя i Дракон схожi  проникливiстю i внутрiшньою силою, тому рiк сприятиме ще бiльшому розвитку цих рис. На роботi Змiї стане в нагодi мудрiсть i умiння дивитися в корiнь, що дозволить  зiграти на випередження i укрiпити позицiї в колективi. Безробiтнi Змiї мають всi шанси знайти мiсце i справу до душi. Дракон обдарує магнетизмом i привабливiстю, що зведе з розуму протилежну стать. Хороший рiк для укладення шлюбу, якщо хочете, щоб вiн був яскравим i цiкавим. А сiмейнi Змiї немов повернуться в медовий мiсяць, переживаючи оновлення почуттiв. Змiї часто схильнi до надмiрностей в земних задоволеннях. Розумнi самообмеження будуть дуже доречними i допоможуть уникнути неприємностей. Руйнiвно можуть дiяти на органiзм гнiв, роздратування, незадоволенiсть. Щоб вони не шкодили здоров`ю, важливо давати їм вихiд (танцi, спорт, вокал), а не пригнiчувати.

Для Коня пiсля мирного i розслабленого року Кролика настає пора завоювань. Дракон сприятиме успiхам на будь-якому теренi, адже у них вiдмiнна сумiснiсть. В першу чергу позитивно вплине на грошову сферу. Дракон подарує шанс змiнити роботу на престижнiшу i краще оплачувану. Багато хто одержить керiвний пост. Коней-бiзнесменiв чекає зростання якостi їхнiх товарiв чи послуг, знайомства з впливовими людьми. А якщо працюєте в наймi, то чекайте цiкаве стажування або курси пiдвищення квалiфiкацiї. Найважливiшу роль для професiйного зросту  матиме здатнiсть показати себе лiдером. У стосунках Конi чутливi, але при цьому незалежнi i часто люблять керувати. Це  загрозливо для сiмейних Коней. Порада вiд зiрок: подивiться на партнера нiби з боку, неупереджено. Якщо зрозумiєте, що вiн вам дорогий – обмежте домiнуючi прояви, проявiть м`якiсть.  Є шанс збалансувати як внутрiшнiй стан, так i всi сфери життя.

Коза/Вівця. Ще один вдалий рiк для самореалiзацiї i творчостi. Дракон допоможе Вiвцi, що сумнiвається в собi, знайти упевненiсть. I проявити себе. Шикарний рiк для професiйної реалiзацiї. Дракон обожнює високий статус, владу, багатство. Тому дасть i можливостi, i рiшучість влаштувати все так, як хочеться. Пiд час пошуку роботи вiддавайте перевагу творчим i публiчним посадам. З фiнансами все теж супер. Хоча стосунки і кохання для Вiвцi на другому планi, це не зробить їх нудними. Дракон любить завоювання i любовнi авантюри, тому у багатьох з`явиться шанувальник чи шанувальниця. Вiдповiдати взаємнiстю чи нi – вирiшувати вам. Ну а тих, хто зайнятий, чекають сцени ревнощiв i примирень. Намагайтеся  поставитися до цього легко i з гумором.  Енергiя Дракона додасть вогню i бадьоростi. Самопочуття буде прекрасним, навiть хронiчнi проблеми на якийсь час вiдступлять. Важливо не переоцiнити свої сили.

Для Мавп рік складеться легко. Але якщо Дракон – це природжений вождь,  то Мавпа – натхненник i генератор iдей. Але зiрки застерiгають вiд поспiшностi в ухваленнi рiшень. Зосередьтесь на однiй метi, проєктi. Для багатьох рiк стане роком самовизначення i вибору на професiйному шляху. Головне завдання – не мудрувати, а вибирати простi рiшення. I не звалюйте все на свої плечi.  Не найвдалiший рiк для серйозних стосунків. Дракон додасть i без того невгамовним Мавпам егоїзму i бажання домiнувати в парi. I не факт, що друга половина буде з цим згодна. Насолоджуйтеся емоцiями – розсудливим ще встигнете стати. Мавпи часто  ставляться байдуже до здоров`я, до певного часу  це може працювати. Дракон рекомендує подивитися на спосiб життя i змiнити вiдповiдно до ваших прiоритетiв – краси, молодостi i здоров`я.

Пiвень пiсля двох непростих рокiв нарештi вiдкриває коридор успiху, оскiльки стихiя Металу, до якої він належить, володарює над стихiєю Дерева Дракона. Пiвень матиме владу над людьми, обставинами i своєю долею. Головне – не лякатися власної сили i впливу, а рiшуче ними користуватися. Виграшний рiк для кар`єри, особливо у фiнансовому аспектi. Стежте за репутацiєю – вона буде в центрi уваги цього року. А в наступних – працюватиме на вас, привертаючи ресурси, потрiбних людей. У особистому життi Пiвнiв важливий перiод, коли потрiбно зробити вибiр. Iнакше доля розпорядиться стосунками самостiйно, i не факт, що це сподобається. Головний ворог здоров`я  – самоїдство i критика, якi можуть привести до тривожностi i депресивних станiв. Для Собак рiк Дракона – це час дiяти. Дракон допоможе видiлити головне, і дасть можливiсть добре заробити наступного року. Але повної халяви не чекайте. Доведеться потрудитися, проявити винахiдливiсть i завзятість. Собаки часто нехтують особистими iнтересами на користь близьких. Цього року так робити не треба, iнакше накопичиться внутрiшня агресiя, яку виллєте на партнера. Що приведе до агресiї у вiдповiдь. Тому займайтеся “профiлактикою вибуху”. А вiльнi Собаки завдяки чуйностi, добротi привернуть в життя кохання. Щоб зберегти енергiйнiсть i мiцне здоров`я,  слід заряджати себе новими емоцiями, придiлити увагу зонi хребта i суглобiв, пройти обстеження.

Свиня належать до спорiднених стихiй з Драконом, тому їм легко потоваришувати, він додасть рiшучостi, енергiйностi. А ще Свинi стануть яскравiшими, притягаючи до себе увагу. Цим варто скористатися. Дракон обожнює авантюри i несподiванi повороти, тому надасть можливiсть з`їздити в цiкаве вiдрядження, на курси чи стажування. Iнiцiативнiсть теж стане в нагодi. А ось перевантажень i зайвого трудоголiзму варто уникати. Сiмейнi Свинi можуть зiткнутися з конфлiктом усерединi пари на грошову тему. Делiкатнiсть i щирiсть допоможе подолати кризу. Головна мета – уникнути застою. I фiзичного, i розумового, i емоцiйного. Тодi не страшнi болячки. Iнакше є небезпека зiткнутися зi швидкою втомою, психосоматичними розладами або дисбалансом гормональної системи. I закiнчуйте зi звичкою “заїдати” стрес.

Коментарі
Теги: знаки Зодіаку, Рік Дракона
Поділитися
Головні новини
Реклама
keyboard_arrow_up