Новини

Гороскоп на 2024 рiк для всіх знаків зодіаку

Головне, Лайфстайл
487 переглядів

2024 рiк пройде пiд знаком Зеленого Дерев`яного Дракона. Дракон – священна iстота для китайцiв, символ влади i iмператора. У новому роцi варто чекати змiну керiвництва в багатьох країнах, приходу до влади нових, сильних i могутнiх лiдерiв. А ще це єдина мiфологiчна тварина китайського зодiаку, тому вiн пов`язаний з мiстикою. У рiк Дракона спостерiгається сплеск iнтересу до мiстичних i окультних знань, трапляються новi вiдкриття в цiй областi. Не  зважаючи на свiй страхiтливий вигляд, Дракон не несе загрози, а є гармонiєю Неба i Землi, людського i божественного, матерiального i духовного, чоловiчого i жiночого. Тому 2024 рiк iдеально пiдходить для балансування i гармонiзацiї як свого внутрiшнього стану, так i рiзних сфер власного життя. Наприклад, Дракон допоможе вийти з конфлiктiв з протилежною статтю, знайти баланс мiж роботою i сiм`єю, перестати зациклюватися на грошах або навпаки, почати ставитися до них з повагою, цiнувати (залежно вiд ваших установок).

Овен. Для Овнiв рiк стане успiшним у фiнансовому планi, весною вiдкриються можливостi для додаткових заробiткiв. Представники  знаку вiдчують прилив сил i енергiї. Овни можуть розраховувати на пiдтримку близьких i друзiв не тiльки словом, але й справою. У першiй половинi року треба бути особливо уважними до самопочуття: перевантаження можуть привести до хвороб i рiзного роду травм. Але друга половина року гармонiйнiша, допоможуть помiрнi фiзичнi навантаження i здоровий спосiб життя.

Рiк хороший для нових знайомств i побачень. Особливо сприятливi аспекти будуть в липнi. Але в подружнiх  стосунках в другiй половинi року можуть виникнути складнощi, транзит чорного Мiсяця приведе до нерозумiння, сварок i конфлiктiв. Тому не гарячкуйте, будьте зваженi в своїх рiшеннях i обережнi в словах, менш емоцiйнi. В кiнцi року вiдчуєте дружню атмосферу на роботi, отримаєте допомогу колег i налагодите вiдносини з начальством.

Для Тiльця 2024-й пройде пiд знаком особистого зростання. У першiй половинi року посиляться амбiцiї, захочеться прокачати свiй професiоналiзм. Гарний настрiй i непохитний оптимiзм  забезпеченi з сiчня по червень. Будете рiшучi i вiдповiдальнi у всiх справах. Якщо запропонують навчання або пiдвищення квалiфiкацiїне вiдмовляйтеся. Це добра  можливiсть зав`язати новi i впливовi знайомства. Також в цей перiод можна проводити угоди з купiвлi-продажу нерухомостi. Весною випаде шанс просунутися кар`єрними сходами. Легко справлятиметеся з будь-якими завданнями на роботi, тому не бiйтеся проявляти iнiцiативу, проекти, запущенi весною, будуть вдалими i сприятливими. Лiто – найсприятливiший час для сiмейних i серцевих справ. Восени не варто ризикувати, краще дотримуватися намiченого плану i не пiддаватися спокусам – особливо у сферi бiзнесу i кар`єри. Придiлiть увагу здоров`ю, в першу чергу це стосується тих Тiльцiв, у кого є хронiчнi захворювання. Пройти обстеження – найкраще рiшення в другiй половинi року.

Близнюки. Рiк Дракона буде у Близнюкiв динамiчним i рiзностороннiм. Скупчення планет вимагатиме вiд вас копiткої працi i вдумливостi. А, вiдповiдно, буде важко знайти нову роботу, чи та, що вже є, зажадає ще бiльше зусиль i терпiння. А ось вiдкриття бiзнесу, якщо таке планувалося, краще вiдкласти. У першiй половинi року шкiдливi планети також зосередяться в домi сiм`ї. Можуть виникати сварки i конфлiкти на рiвному мiсцi. Але вже з серпня ситуацiя змiниться в протилежну сторону, i в будинку запанує спокiй. У червнi з`явиться багато можливостей, якi не можна упускати. Саме лiтнi мiсяцi подарують енергiю. Це прекрасний час для пошуку нових контактiв, дiлових рiшень i активностi. У цей перiод трапиться нагода знайти додатковi джерела прибутку. Перiод з вересня i до кiнця року краще присвятити реалiзацiї довгострокових проектiв. I, що важливо, придiлити увагу здоров`ю.  Восени особливо важливо чергувати робочi процеси з вiдпочинком.

Для Ракiв 2024-й рiк – перiод вiдповiдального вибору. Початок року i аж до травня – час для змiцнення соцiальних зв`язкiв,  знайомств, полiпшення  стосунків з однодумцями або командою, яка допомагає вам реалiзовувати свої задуми. Це вдалий рiк для кар`єрних просувань, але не варто забувати, що багато що залежить вiд вашої комунiкабельностi. У першi мiсяцi 2024 року вам слiд бути обережними на дорозi i в подорожах, є ризик потрапити ДТП. Також не варто продавати i купувати автомобiлi. Несприятливi моменти можуть траплятися i в сiмейних питаннях. 2024 рiк несприятливий для операцiй з нерухомiстю, ремонтом житла i початку будiвництва. Липень обiцяє пiдвищення заробiткiв цим представникам Водної стихiї, i все завдяки тим зусиллям i соцiальнiй взаємодiї, якi закладенi на початку року. Осiнь сприятлива для саморозвитку, ви будете повнi сил i енергiї. Не iгноруйте свої емоцiйнi потреби, будьте обережнi у фiнансових справах i не ухвалюйте необдуманих рiшень.

Для Левiв  рiк буде дуже насиченим. У сiчнi можна чекати проблем з фiнансами, важливо не брати участь у сумнiвних авантюрах i не витрачати грошi просто так. Важливо проявляти обережнiсть при укладеннi угод. Зате позитивний транзит Венери в кiнцi сiчня i початку лютого подарує позитивнi емоцiї вiдносно сiм`ї. Цей найвдалiший час для налагодження  стосунків з близькими, укладання шлюбу, а також укладень договорiв в довгостроковiй перспективi з надiйними партнерами.  Квiтень сприятливий для подорожей i вiдпочинку, щоб набратися сил на рiк вперед. Для кар`єрного зросту особливо сприятливий перiод з квiтня по липень. Вас гiдно оцiнять, ваш професiоналiзм буде затребуваний, i це помiтить ваше оточення i начальство. З серпня i до кiнця року сприятливий перiод для налагодження нових зв`язкiв i знайомств, а також участi в будь-яких групових заходах i проектах. В кiнцi року можна вдало iнвестувати в нерухомiсть, всi пропозицiї будуть вигiднi для вас.

Для Дiви 2024-й пройде пiд знаком копiткої роботи та iнвестицiй. На початку року виникнуть чудовi можливостi для розширення кругозору. Також можливi успiхи у взаємодiї з iноземними компанiями i вигiдна робота в iмпортi або експортi. В цiлому перша половина року сприятлива для копiткої працi, полiпшення професiйних навикiв i самоудосконалення. Але не забуваємо, що в цей перiод можливi плiтки, наклеп у вашу адресу. Порада Дiвам: з липня по вересень частiше проявляйте свою iндивiдуальнiсть i упевненiсть в собi. Осiнь принесе фiнансову стабiльнiсть. Це час для вдалих iнвестицiй i зростання доходiв, а також планування вагiтностi i налагодження вiдносин в сiм`ї. Листопад 2024-го привнесе новi захоплення, хобi i романтичнi стосунки з перспективою на майбутнє. Запасiться терпiнням i наполегливiстю на весь рiк.

Для Терезiв 2024-й – рiк спiвпрацi i гармонiї у сiмейних стосунках. Його початок сприятливий для будь-яких грошових операцiй. В цей час можна шукати спонсорiв для стартапiв. Сприятливi будуть знайомства, особливо в дiловiй сферi. Найсильнiше мiсце для реалiзацiї на весь рiк – це партнерство. Терезiв може чекати вигiдна спiвпраця, компаньйони по бiзнесу допоможуть реалiзувати вашi iдеї. Також 2024-й сприятливий для полiпшення  стосунків з партнером i отримання доходiв вiд спiльних проектiв з другою половиною.

Лiто принесе несподiванi i незапланованi витрати. Але з осенi справи у фiнансовiй сферi помiтно поліпшаться. Осiнь принесе успiшну дiлову спiвпрацю, особливо з тими, хто роздiляє вашi iнтереси i цiнностi. Тому важливо зосередитися на цiлях i завданнях. Корисно налагоджувати зв`язки з колегами i начальством, щоб одержати пiдтримку i допомогу в кiнцi року.

Для Скорпiонiв 2024-й – рiк сiмейного благополуччя. Перша його половина принесе удачу в партнерствi як дiловому, так i особистому. Взаєморозумiння, спiльнi плани i цiлi, якi можна буде реалiзувати, – все те, чим вас порадує рiк Дракона. Також в цей перiод ви можете зустрiти майбутнього чоловiка або дружину. У Скорпiонiв значно зросте мотивацiя, щоб приступити до нових проектiв. що вороги не сплять: можуть активiзуватися таємнi недоброзичливцi. З травня по жовтень будьте напоготовi, фiнансовi ризики i втрати неминучi. Краще цей перiод присвятити навчанню, подорожам i налагодженню зв`язкiв з партнерами i клiєнтами. Осiнь також сприятлива для кар`єрного зросту. Через новi проекти i перспективи ви пiдвищите самооцiнку i укрiпите свої позицiї в колективi. Не втрачайте часу дарма i не бiйтеся починань.

Для Стрiльцiв це рік плiдної роботи. I його початок мине дуже бадьоро. Вiдчуватиметься розвиток в професiйнiй сферi, а проявлятися це буде в сприятливих змiнах в робочих справах i нових проектах. Хорошi стосунки усерединi колективу приведуть до перемог i особистих звершень. Але займайтеся тим, що у вас добре виходить. Весною цi представники стихiї Вогню отримають вигiднi пропозицiї, проведуть успiшнi операцiї i пiдвищать фiнансовий потенцiал. Але будьте уважнi, з березня по травень планети примушуватимуть вас переглядати фiнансовi стратегiї i цiлi.  У другiй половинi року в сiм`ї запанує гармонiя i взаєморозумiння. Якщо ж у вас ще немає сiм`ї, то 2024-й подарує шанс зустрiти свою людину. Всi осiннi мiсяцi Стрiлець вiдчуватиме упевненiсть, тому це сприятливий перiод для налагодження нових зв`язкiв i знайомств. У листопадi можливi вигiднi угоди i великi покупки.

Для Козерогiв 2024-й – рiк розкриття творчого потенцiалу чи поповнення в сiм`ї. Всi сприятливi показники зосередженi у сферi дiтей, творчостi i кохання. У першiй половинi року вiдвiдування культурних мiсць i масових заходiв наповнюватимуть вас енергiєю, тому не забувайте про вiдпочинок. Весною Козерогом варто присвятити себе сiм`ї i будинку. Будь-якi справи, що стосуються будiвництва, ремонту або покупки нової нерухомостi, увiнчаються успiхом. Вас пiдтримають домочадцi не тiльки морально, але й матерiально, ви залишитеся задоволенi результатами вашої роботи. Влiтку неприємнi моменти можуть вiдбутися у стосунках з друзями. Будьте уважнi влiтку за кермом, ДТП теж може стати неприємним сюрпризом.  Осiнь Козерогам слiд присвятити кар`єрi i розвитку професiйних навикiв. У 2024 роцi не варто мiняти сферу дiяльностi i запускати процеси бiзнесу. Придiлiть бiльше уваги навчанню.

Для Водолiїв 2024-й – рiк сiмейного благополуччя. Першi декiлька мiсяцiв року iдеальнi для вирiшення житлових питань. Весною  успiшними будуть зусилля, направленi на переговори, укладення угод, пiдписання важливих паперiв i договорiв. Все це принесе значний прибуток, тому користуйтеся сприятливим транзитом до липня. А якщо захочете змiнити автомобiль, не вiдкладайте покупку. З липня по жовтень придiлiть час дiтям i вiдпочинку. Кiнець року обiцяє просування кар`єрними сходамию Водолiї будуть повнi сил i енергiї, їм вдаватимуться найскладнiшi проекти, а особистi якостi допоможуть в реалiзацiї будь-яких починань. Можуть виникнути складнощi з юридичними питаннями, не порушуйте закон i уважно читайте написане дрiбним шрифтом у договорах.

Для Риб 2024-й – рiк досягнення мети i змiцнення здоров`я. Перша його половина принесе унiкальну можливiсть налагодити  новi зв`язки. Але представникам цього знаку варто бути уважними до свого здоров`я у зв`язку з тiєю вiдповiдальністю, яка на них покладена. Здаватиметься, що перевтома i стрес – це “супутники” року. Але справа в iншому: важливо переглянути в першiй половинi року обсяги роботи i зобов`язання. Рiк дасть Рибам можливiсть переглянути вибiр професiї. З травня по липень пiдсильте iнтерес до отримання нових знань. Це найсприятливiший перiод для того, щоб проявити себе в професiйнiй сферi. Липень i серпень iдеальнi для нових романтичних знайомств i укладення шлюбу. Сiмейним Рибам гарантованi взаєморозумiння i гармонiйнi  стосунки з близькими i коханими людьми. У фiнансовiй сферi знадобиться нова стратегiя. Якщо будете готовi ухвалювати вiдповiдальнi рiшення, то з жовтня доходи стануть стрiмко рости. Єдине обмеження – не берiть кредити.

 

 

 

 

.

 

 

Як зустрiчати прийдешнiй рiк Зеленого Дерев`яного Дракона?

 

Китайський гороскоп безпосередньо пов`язаний з мiсячним календарем, тому Новий рiк в Китаї зустрiчають пiзнiше. Зелений Дерев`яний Дракон вступить в свої права 10 лютого 2024 року.

 

У чому зустрiчати 2024 рiк?

Чим яскравiше буде вбрання в новорiчну нiч, тим краще. Вибирайте блискучi i розкiшнi тканини, як сам знак Дракона: пiдiйдуть атлас, оксамит, шовк, шифон. Представникам вогняної стихiї – Овнам, Левам i Стрiльцям – рекомендуємо вдягнути одяг кольору червоного золота. Чоловiкам не обов`язково одягатися в малиновi пiджаки, але щось яскраво-червоне точно повинне бути. Земним знакам (Козерог, Тiлець, Дiва) варто вибрати одяг кольору жовтого золота чи з коричневими вiдтiнками i металевим вiдливом. Пайєтки i стрази вiтаються. Рибам, Ракам i Скорпiонам – стихiя Вода – можна придiлити увагу срiблу чи бiлому золоту: тепер точно можна дiстати ту саму сукню, як диско-куля. Повiтряним знакам (Близнюки, Терези, Водолiй) потрiбно бути в яскравих блакитних i блискучих кольорах – аквамарин, електрик, небесно-блакитний. Якщо цi вiдтiнки вам не до лиця, вiддайте перевагу просто зеленому. Тут кожен зможе вибрати щось собi на смак: вiд яскравого салатового до спокiйнiшого оливкового. Не забуваємо i про блискучi аксесуари: запонки, пiдвiски, ефектнi великi сережки, шпильки – все повинно бути таким, щоб Дракон звернув на них увагу.

 

Що приготувати?

До прикраси столу варто пiдiйти з розумом. Скатертину краще вибрати бiлу чи червону, можна з елементами золота. Не забувайте про гарнi серветки: наприклад, яскраво-червонi чи золотi. Страви потрiбно прикрасити свiчками, стрiчками, намистом, штучними дiамантами. Сервiровка повинна бути нарядною i ваблячою – нiби це не їжа, а справжнiй скарб. Спробуйте створити вiдчуття китайського свята, виберiть традицiйнi страви i подачу.

 

Як прикрасити будинок?

Святковий будинок повинен бути повний кольору i блиску. Можна розвiсити всюди гiрлянди – як паперовi, так i електричнi. Не бiйтеся азiатських елементiв дизайну – Дракону точно прийдуть до смаку розставленi по кiмнатi сувенiри (зокрема статуетки у виглядi самого символу року). Червонi i золотi покривала, подушки, скатертини, штори i вази однозначно створять атмосферу свята.

 

 

 

Коментарі
Теги: гороскоп, Рік Дракона
Поділитися
Головні новини
Реклама
keyboard_arrow_up