На головну Новини Міський бюджет за 2018 рік

Міський бюджет за 2018 рік

62

   До бюджету міста надійшло 482 мільйони 310,8 тисячі гривень, до загального фонду 456 мільйонів 402,2 тисячі, спеціального – 25 мільйонів 908,6 тисячі.

Із доходів загального фонду 165 мільйонів 798,1 тисяча гривень або 36,3 відсотка – власні надходження, 290 мільйонів 604,1 тисяча – субвенції з державного та інших бюджетів. Планові надходження до загального фонду виконано на 100,7 відсотка, з власних надходжень на 105,8 відсотка, або додатково отримано 9 мільйонів 92,6 тисячі гривень. до позаторішніх власні надходження зросли на 18 мільйонів 628,8 тисячі гривень, або на 12,7 відсотка.

             Доходи міського бюджету (у грн.)
  Виконано за  2017р. Затверджено  на  2018 р.              з урахуванням змін Виконано за  2018 р. % виконання за звітний період
До плану на             2018р. До виконання за 2017р.
Загальний фонд
Податок та збір на доходи фізичних осіб 99380328 106071544 112218277 105,8 112,9
Податок на прибуток комунаольних підприємств 63991 59070 59676 101,0 93,3
Акцизний податок 14995088 13716300 13698382 99,9 91,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1270889 1103100 1209207 109,6 95,1
Плата за землю 13228346 14353300 15615090 108,8 118,0
Транспортний податок 196423 125000 162156 129,7 82,6
Туристичний збір 9706 9300 18308 196,9 188,6
Єдиний податок 11186269 14037600 14548103 103,6 130,1
Частина чистого прибутку КП 22442 15100 11215 74,3 50,0
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 2376818 1129000 1391668 123,3 58,6
Адмінштрафи  та інші санкції 144453 108800 199386 183,3 138,0
Плата за адмінпослуги 2476993 3633400 3706713 102,0 149,6
Надходження від оренди за користування комунальним майном 1371830 1451200 1488385 102,6 108,5
Державне мито 88136 88500 57697 65,2 65,5
Інші надходження 363942 804300 1412971 175,7 388,2
Всього доходів (загальний фонд) 147169272 156705514 165798097 105,8 112,7
Офіційні трансферти 244860772 296582860 290604070 98,0 118,7
Субвенції 244860772 296582860 290604070 98,0 118,7
Разом доходів (загальний фонд) 392030044 453288374 456402167 100,7 116,4
- реклама -

 

Спеціальний фонд
Екологічний податок 52466 54500 54725 100,4 104,3
Грошові стягнення за шкоду від порушень законодавства про охорону природи 107573   542   0,5
Відсотки за довгострокові кредитом 4242        
Власні надходження бюджетних установ 8770457 5892340 12059692 204,7 137,5
Надходження від відчуження комунального майна 118025 198500 253333 127,6 214,6
Надходження від продажу землі 3733638 5574637 5647462 101,3 151,3
Цільові фонди утворені органами самоврядування та виконавчої влади 248190 236358 251285 106,3 101,2
Всього доходів (спецфонд) 13034591 11956335 18267041 152,8 140,1
Офіційні трансферти 3388224  7816240 7641597 97,8 225,5 
Разом доходів (спецфонд) 16422815 19772575 25908638 131,0 157,8
Всього доходів (загальний та спецфонд) 408452859 473060949 482310804 102,0 118,1

 

За 2018 рік проведено видатків загального фонду  на 419 мільйонів 901,6 тисячі гривень, або 97,1% до плану на звітний період та більше на 70 мільйонів 144,6 тисячі гривень, або на 20,1% до видатків за 2017 рік.

З загальної суми видатків 90,9% становлять захищені статті та видатки на програми соцзахисту населення.

На виплату зарплати працівникам бюджетних установ спрямовано 191 мільйонів  666,3 тисячі гривень, або 45,6% від загальної суми видатків, що більше від попереднього року на 46 мільйона 288,1 тисячі гривень – на 31,8 %.

Видатки за спожиті енергоносії виконані на 17 мільйонів 62 тисячі гривень, що більше 2017 року на 4 мільйони 430,7 тисячі гривень, або на 35,1%.

На придбання медикаментів використано 2 мільйони 186,7 тисячі гривень, у тому числі: 2 мільйона 55,7 тисячі – для хворих в ТМО; 7,4 тисячі – для одиноких непрацездатних громадян у терцентрі; 91 тисячі – для школи-інтернат «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки»; 32,6 тисячі – на поповнення аптечок у міських закладах освіти та спорту.

Крім того, проведено видатки на забезпечення населення пільговими рецептами для лікування окремих захворювань (відповідно до держпрограми «Доступні ліки») у 2 мільйони  160 тисячі гривень, що у 2,1 раза більше видатків 2017 року.

Загальна сума видатків на харчування становить 7 мільйони  605,4 тисячі гривень, у тому числі: – мільйон 967,4 тисячі гривень – дітей у дошкільних навчальних закладах; мільйон 545,3 тисячі – учнів у загальноосвітніх школах; 2 мільйона 959,1 тисячі. – вихованців школи-інтернату «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки»; 924,2 тисячі – хворих у ТМО;  – 209,4 тисячі. – одиноких непрацездатних громадян у терцентрі.

На реалізацію програм соцзахисту населення міста використано 154 мільйони 539,2 тисячі гривень, з них 46 мільйонів 544,8 тисячі – на виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим; 99 мільйонів 929,8 тисячі – на надання субсидій населенню на оплату ЖКГ та відшкодування пільг.

На благоустрій міста використано 16 мільйонів 139,3 тисячі грнивень, що більше позаминулого року на мільйон 715,5 тисячі або на 11,9%.

Торік з міського бюджету до державного перераховано реверсної дотації 9 мільйонів 355,2 тисячі гривень, що на 6 мільйонів 635,7 тисячі гривень, або в 3,4 раза більше 2017 року.

Видатки міського бюджету (у грн.)
Найменування Виконано за 2017 р. План на 2018 рік з урахуванням змін Виконано за  2018 р. % виконання 2018 р. до:
плану з врах. змін 2018 року виконання за відповідний період минулого року
Загальний фонд
Держуправлiння 15912023 21973180 21445734 97,6 134,8
Освiта 88524349 132500467 128941839 97,3 145,7
Охорона здоров’я 63993693 77733795 76681761 98,6 119,8
Соцiальні захист та забезпечення 150512196 160327645 154539175 96,4 102,7
Культура i мистецтво 3135482 3766589 3507855 93,1 111,9
Фiзкультура i спорт 5453150 6404903 6281669 98,1 115,2
ЖКГ 17247393 17478800 17381833 99,4 100,8
Економічна діяльність 357746 571323 518763 90,8 145,0
Інша діяльність 755064 1726067 713893 41,4 94,5
Субвенції іншим бюджетам 1146389 533857 533857 100,0 46,6
Реверсна дотація 2719500 9355200 9355200 100,0 В 3,4 р.
Всього 349756985 432371826 419901578 97,1 120,1
Спеціальний фонд
Держуправлiння 1258098 698724 685634 98,1 54,5
в т.ч. бюджет розвитку 1250901 677130 674964 99,7 54,0
Освiта 7917759 13663051 12949311 94,8 163,5
в т.ч. бюджет розвитку 4618132 6632860 6235631 94,0 135,0
Охорона здоров’я 7557341 8129040 7957499 97,9 105,3
в т.ч. бюджет розвитку 2986857 3281298 3194525 97,4 107,0
Соцiальні захист та забезпечення 2046249 5376180 5367704 99,8 В 2,6 р.
в т.ч. бюджет розвитку 1642212 4936218 4935982 100,0 В 3,0 р.
Культура i мистецтво 689871 333403 326119 97,8 47,3
в т.ч. бюджет розвитку 268550 159033 159033 100,0 59,2
Фiзкультура i спорт 259268 352140 262983 74,7 101,4
в т.ч. бюджет розвитку 95998 100000 37347 37,3 38,9
ЖКГ 21889209 19010954 18050101 94,9 82,5
в т.ч. бюджет розвитку 20163625 16867674 15984904 94,8 79,3
Економічна діяльність 16220882 15887586 15588685 98,1 96,1
в т.ч. бюджет розвитку 15983708 8723972 8425506 96,6 52,7
Інша діяльність 10449 1431219 860299 60,1 В 82,3 р.
в т.ч. бюджет розвитку 10449 766819 498389 65,0 В 47,7 р.
Всього 57849126 64882297 62048335 95,6 107,3
в т.ч. бюджет розвитку 47020432 42145004 40146281 95,3 85,4

 

Видатки спецфонду становлять 62 мільйони 48,3 тисячі гривень, що на  4 мільйони  199,2 тисячі, або на 7,3% більше до попереднього року,  з них кошти бюджету розвитку – 40 мільйонів 146,3 тисячі, які використано на:  придбання основних засобів та капремонти закладів освіти та спорту – 5 мільйонів 992,7 тисячі,  охорони здоров’я – 3 мільйони 194,5 тисячі, соцзахисту – 81,1 тисячі,  культури –  мільйон 308,1 тисячі,  органи управління та інші галузі – 696,5 тисячі ; грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих військовослужбовців – 4 мільйони 854,9 тисячі гривень, житлово-комунальне господарство – 24 мільйони 18,5 тисячі, з них на роботи, пов’язані із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та  утриманням автодоріг – 7 мільйонів 531,5 тисячі гривень,  благоустрій територій – 8 мільйонів 891,2 тисячі, інші капітальні видатки – 7 мільйонів  595,8 тисячі.

Торік з міського бюджету надано пільгового довгострокового кредиту 400 тисяч гривень на придбання житла відповідно до міської програми «Житло для молоді».

  З повним текстом звіту можна ознайомитися на офіційному сайті Володимир-Волинської міської ради  http://www.volodymyrrada.gov.ua/ (міський бюджет).

Тетяна  ШИБИРИН,

начальник  фінансового управління міськвиконкому.

Поділитися
- реклама -

Прокоментувати

Введіть Ваш коментар
Введіть Ваше ім'я

1 × пять =