Новини

Педколедж запрошує до участі у конференції про його минувшину, сучасність, майбуття

Архів
5 переглядів

   Педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського запрошує науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників, краєзнавців, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів взяти участь у науково-практичній конференції про минувшину, сучасність, майбуття навчального закладу, присвяченій  його 80-річчю, яка відбудеться 28 листопада.

Крім пленарного засідання на тему «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського: історія, сьогодення, перспективи», буде  організована робота чотирьох секцій  за такими напрямками  «Модернізація змісту освіти»;  «Теорія та методика навчання»; «Історія. Культура. Мистецтво»;  «Педагогічне краєзнавство Волині».

Участь у конференції безплатна, робочі мови українська, білоруська, польська, англійська.

Для участі необхідно до 1 листопада заповнити online заявку: https://forms.gle/yUS53XQuckri9LZS9, а також надіслати файл із доповіддю у форматі *.doc (*.docx) на e-mail оргкомітету: methodist.vvpc@gmail.com.   Назва файлу повинна включати номер секції, прізвище та ім’я першого автора латинською транслітерацією («1.Prystupa.Iryna.doc»).

За підсумками роботи конференції планується видання збірника. Учасники, котрі братимуть очну участь, отримають сертифікат.

Контактні особи: Олександр Юринець – 0673347387, 0935548123; Богдан Жулковський  – 0969345830, 0956970425.

Тези доповідей, обсягом 3-4 сторінки формату А4, приймаються до друку українською, білоруською, польською або англійською мовою. Шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1; усі поля – по 2 см; абзац – 1,25 см. Вони мають включати чотири блоки:  постановка проблеми; мета дослідження;  результати дослідження; висновки та перспективи. Список використаних джерел друкується наприкінці тез в алфавітному порядку. Посилання наводять у тексті в квадратних дужках [3, с. 21].

Студенти й магістранти повинні вказати прізвище, ім’я, по батькові свого наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання та посаду.

Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За зміст та якість поданих тез відповідальність несуть автори та їхні наукові керівники.

Коментарі
Поділитися
Головні новини
Реклама
keyboard_arrow_up