Новини

Як захистити право власності? Поради нотаріуса

Архів
9 переглядів

Держава забезпечує рівний захист прав усіх суб’єктів права власності.     Власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності  іншою особою, може звернутися до суду з вимогами про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або для запобігання такому порушенню.  А той, права якого порушені, має право на відшкодування завданої майнової та моральної шкоди.

Власник має право витребувати майно від особи, яка незаконно, без правової підстави заволоділа ним,  що передбачено статтею 388 Цивільного кодексу України.

Якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добросовісний), власник має право витребувати це майно від нього лише тоді, якщо  воно  загублене власником або особою, якій він передав  його у володіння; викрадене у них; вибуло з володіння не з їхньої волі іншим шляхом.

    Майно не може бути витребувано від добросовісного набувача, якщо продане у порядку, встановленому на виконання судових рішень.  Якщо воно набуте безвідплатно в особи, яка не мала права його відчужувати, власник має право витребувати його від добросовісного набувача у всіх випадках.

Згідно зі статтею  389 Цивільного кодексу України гроші, а також цінні папери на пред’явника, що існують у документарній формі, не можуть бути витребувані від добросовісного набувача.

Цивільне законодавство передбачає  порядок розрахунків при витребуванні майна із чужого незаконного володіння, зокрема: власник має право вимагати від особи, яка знала або могла знати, що володіє майном незаконно, передання усіх доходів, які вона одержала або могла одержати за весь час володіння ним; власник має право вимагати від добросовісного набувача передання усіх доходів від майна, які він одержав або міг одержати з моменту, коли дізнався чи міг дізнатися про незаконність володіння ним,  або відтоді як йому вручено повістку до суду у справі за позовом власника про витребування майна; добросовісний або недобросовісний набувач має право вимагати від власника майна відшкодування витрат на утримання, збереження, здійснених з часу, з якого власникові належить право на повернення майна або передання доходів; добросовісний володілець має право залишити собі здійснені ним поліпшення майна, якщо можна відокремити  від нього без завдання шкоди. Якщо ні, добросовісний набувач має право на відшкодування здійснених витрат у сумі, на яку збільшилася вартість майна.

Власник має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання майном та може пред’явити позов про визнання його права власності, якщо  воно оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати документа, який засвідчує таке  його право.

Згідно зі  статтею 393 Цивільного кодексу України правовий акт органу влади або місцевого самоврядування, який не відповідає законові і порушує права власника, за позовом власника майна визнається судом незаконним та скасовується. За таких умов цей власник майна має право вимагати від органів влади відновлення того становища, яке  було до видання  такого акта. За неможливості  цього він має право на відшкодування майнової та моральної шкоди.

Власник земельної ділянки, житлових, інших будівель має право на компенсацію у зв’язку із зниженням цінності цих об’єктів у результаті діяльності, що призвела до зниження рівня екологічної, шумової захищеності території, погіршення природних властивостей землі.

Надія БИЛЕНЬ.

державний нотаріус.

Коментарі
Поділитися
Головні новини
Реклама
keyboard_arrow_up